Ulubiony kiosk PRZEJRZYJ NAJNOWSZE WYDANIE ONLINE Budujemy Dom ZAMÓW Z PRZESYŁKĄ GRATIS >>

Architekci

Kulczyński Architekt

Bogdan Kulczyński

ul. Zgoda 4 lok. 2
+48 22 828 22 00
+48 22 827 29 18
www.kulczynski.com

Naszą specjalnością są obiekty budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i jednorodzinnego, budynki usługowe i użyteczności publicznej. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie projektowania wnętrz, zarówno mieszkalnych jak i biurowo-usługowych. Nasze realizacje były publikowane na łamach wiodących pism branżowych w kraju i za granicą.

Zakres działalności spółki obejmuje:

- projekty koncepcyjne, projekty architektoniczne obiektów użyteczności publicznej (biurowych, administracyjnych, handlowych, sportowych, kultu religijnego), budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych, hoteli oraz pensjonatów,

- projekty wnętrz, małej architektury,

- modernizację obiektów,

- projekty terenów zieleni (również parków),

- uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę,

- opracowywanie dokumentacji kosztorysowej.

Projekty opuszczające naszą Pracownię opracowane są w pełnym zakresie, niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do realizacji inwestycji. Zakres naszych usług obejmuje cały cykl powstawania inwestycji, począwszy od prac przygotowawczych (jak np. inwentaryzacje, ekspertyzy, badania gruntowe etc.), projektów architektonicznych, budowlanych i branżowych (konstrukcje, instalacje sanitarne, elektryczne itp.); poprze kompletną dokumentację wykonawczą i oddanie obiektu do realizacji, a na nadzorze autorskim skończywszy. Ponad to przejmujemy na siebie wszelkie obowiązki, będące w gestii inwestorów, związane z uzgodnieniami i ustaleniami z odpowiednimi instytucjami państwowymi i firmami, tj. np. przydział mediów, ZUD, przepisy przeciwpożarowe, sanepid i BHP, Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, wszelkie uzgodnienia z lokalnymi władzami (Urząd Gminy, Urząd Miasta itp.).